ENLIGHT-symposium, “Nordic Publishing Perspectives: Recent developments in the literary periphery”, 16 mei

Op 16 mei 2024 organiseren Daan Vandenhaute en Robbe Vandersmissen, beiden verbonden aan de afdeling Scandinavistiek, een symposium over de digitalisering van de boekenmarkt, met als titel “”Nordic Publishing Perspectives: Recent developments in the literary periphery”.

Het programma bestaat uit een Engelstalig en een Zweedstalig gedeelte, respectievelijk voor en na de middag.

Het symposium wordt ingericht in het kader van het mastervak “Scandinavische letterkunde II”, maar ook andere ge├»nteresseerden zijn welkom. Alle lezingen vinden plaats in de bibliotheek van de Faculteit Letteren en Wijsbegeerte, in de vleugel Magnel.

Een gedetailleerd programma vind je hier.