Information på svenska

Avdelningen för svenska på universitetet i Gent är en del av de större institutionerna för språkvetenskap och litteratur på Filosofiska fakulteten.

Våra studenter läser svenska inom ramen för utbildningen “Språk och litteratur”, ett program som består av språk- och litteraturkurser fördelade på tre bachelorår och minst ett masterår. Utbildningen erbjuder kurser i engelska, franska, grekiska, italienska, nederländska, spanska, svenska och tyska. Studenterna läser minst 60 ECTS i både svenska och det andra språket de har valt, men av praktiska skäl är antalet språkkombinationer begränsat. Svenska kan man till exempel bara kombinera med engelska, franska, latin, nederländska och tyska.

Intresset för svenska i Gent är ganska stort och har varit mycket stabilt de senaste åren.  I snitt har vi ungefär 40 nybörjare varje år, varav ungefär hälften brukar avlägga masterexamen.

Vi har Sokratesavtal med universiteten i Stockholm, Uppsala, Göteborg, Lund och Linköping samt med ett antal andra universitet utanför Sverige som också har svenskstudier. Varje år försöker vi bjuda in gästföreläsare eller svenska författare. Tillsammans med våra studenter brukar vi också ordna filmkvällar och andra evenemang som t ex Luciakvällar.

 

Våra medarbetare

Vår besöksadress är Blandijnberg 2, 9000 Gent, Belgien.

 

Våra kurser 

Alla kursbeskrivningar är på engelska. 

Bachelor 1

Bachelor 2

Bachelor 3

Master