Sara van den Bossche

Doctoraatsonderzoek: Astrid Lindgren en de canon van de kinderliteratuur in Zweden, België en Nederland.

Dit doctoraatsonderzoek is een studie van de canonisering van het werk van Astrid Lindgren zowel in haar thuisland Zweden als in België en Nederland, en is tweeledig opgevat. Enerzijds omvat het een literatuurstudie die het ontstaan van een specifieke canon voor kinder- en jeugdliteratuur wil traceren. Hoe die canon zich ontwikkeld heeft en zich verhoudt tot de traditionele canon, zullen hierbij centrale onderzoeksvragen vormen. Anderzijds zal het oeuvre van Astrid Lindgren vanuit een canonperspectief onder de loep genomen worden. In dit stadium wordt nagegaan in welke mate de werken van Lindgren tot de canon van kinder- en jeugdliteratuur behoren in Zweden, en hoe de canonisering van diezelfde werken in België en Nederland daarmee correspondeert of daarvan afwijkt.